Sertifikalarımız

 

TS EN 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşta, her proses için tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarını kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen toplam kalite yönetim sistemidir.

   

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

Kalite Yönetim Sistemiyle entegre ve tüm prosesler için güvenli gıda üretimini hedefleyen yönetim sistemidir.
   

BRC

BRC (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) İngiltere’deki perakendecilerin çıkarlarını gözeten bir ticaret kuruluşu tarafından hazırlanan bu standart, ürün ne olursa olsun kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerinin yanı sıra gıda güvenliği ile ilgili hedefleri ve ürün güvenliği için asgari şartları belirler.

İngiltere’nin yanı sıra tüm dünyadaki perakendeciler tarafından tercih edilen bir belgedir.
   

IFS (Uluslararası Gıda Standardı)

Genel olarak ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi mantığı üzerine inşa edilmiş bunun yanı sıra güvenli gıda üretimi uygulamaları ve risk analizlerini içeren uluslararası alanda geçerli bir belgedir.
   

KOSCHER

Ürünlerin Yahudi din kurallarına göre üretildiğini gösteren sertifika.